Dofinansowania

Projekt: „Rozszerzenie działalności firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów” Beneficjent: IREX – GAZ Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu: 1 960 005.00 zł Wartość dofinansowania: 749 958.12 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”

Projekt: „Wprowadzenie nowych produktów w firmie Irex-gaz Sp. z o. o.”
Beneficjent: IREX – GAZ Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 1 525 000.00 zł
Wartość dofinansowania: 750 000.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”
„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”

Sklep