Spawanie ekstruzyjne

Leister-Fusion-2-dla-cieplownictwa-scaled

Spawanie ekstruzyjne jest jedną z dwóch znanych metod spawania konstrukcji z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Metoda ta pozwala na przeprowadzenie w sposób ciągły i szybki połączenia elementów konstrukcyjnych o tych samych właściwościach. 

Spawanie ekstruzyjne (spawanie tworzyw sztucznych) umożliwia nakładanie większych spoin w jednym przejściu spawalniczym. Jest to preferowana technika łączenia materiałów o grubości powyżej 6 mm. Pręt spawalniczy jest wciągany do miniaturowej ręcznej wytłaczarki z tworzywa sztucznego, uplastyczniany i wypychany z wytłaczarki (ekstrudera) do łączonych części, które są zmiękczane strumieniem gorącego powietrza, aby umożliwić połączenie. 

Nasza firma oferuje usługę spawania ekstruzyjnego rur osłonowych na czynnych sieciach i przyłączach gazu.

Metoda ta w dużo tańszy sposób pozwala na zabezpieczenie rur przewodowych z przeszkodami, wjazdami, przebiegiem pod parkingami oraz wszelkimi innymi kolizjami.

Unikamy przebudowy istniejącego gazociągu, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przede wszystkim ewentualnego wyłączenia z ruchu czynnego gazociągu oraz wykonywania prac gazoniebezpiecznych.

Sklep