Stacje

Głównym produktem firmy IREX-GAZ Sp. z o.o. jest budowa, dostawa oraz montaż stacji gazowych I° i II° zespołów gazowych oraz punktów gazowych . Każdego roku wykonujemy około 80 nowych obiektów tego typu.
Wykonujemy następujące elementy instalacji i sieci gazowych:

  • Punkty gazowe służące do redukcji ciśnienia gazu i pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 60 m3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 0,5 MPa
  • Zespoły gazowe służące do redukcji ciśnienia gazu i pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 200 m3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 1,6MPa włącznie lub o przepustowości do 300 m3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 0,5 MPa włącznie.
  • Stacje gazowe I° i II° służące do redukcji ciśnienia gazu, pomiaru bądź uzdatniania o przepustowości powyżej 200 m3/h przy maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa oraz o przepustowości powyżej 300 m3/h przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5MPa. Podział stacji gazowych ze względu na ciśnienie robocze MOP:

    – MOP do 0,5 MPa – stacja średniego ciśnienia II°

    – MOP od 0,5 do 1,6 MPa stację średniego podwyższonego ciśnienia II°

    – MOP powyżej 1,6 MPa stację wysokiego ciśnienia I°

Sklep