Żeliwne

Żeliwne filtry gazu typu GS produkcji GASTECH

Nasza firma jest jedynym i wyłącznym importerem filtrów (oraz innej armatury gazowniczej) tureckiej firmy GASTECH.

Żeliwne filtry gazu firmy GASTECH typu GS są filtrami o maksymalnym ciśnieniu pracy 2,5 MPa (25 bar), przeznaczonymi do oczyszczania gazów neutralnych i niekorozyjnych. Bez jakichkolwiek zmian nadają się do pracy pod ciśnieniem 16 bar. W naszym kraju żeliwna armatura może być stosowana do ciśnienia 1,6 MPa (16 bar). Produkowane są tylko w wersji kołnierzowej.
Urządzenia te posiadają deklarację zgodności CE oraz są wykonane zgodnie z dyrektywą PED97/23EC.

Ich preferowanym zastosowaniem jest w pierwszej kolejności budowa stacji gazowych, nie wyklucza to jednak i stosowania przy budowie instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych.

Typoszereg żeliwnych filtrów gazu GS

WYMIARY i WAGA / DIMENSIONS AND WEIGHT

WIELKOŚĆ

SIZE

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

POJEMNOŚĆ WEWNĘTRZNA

INTERNAL VOLUME

(l)

WAGA WEIGHT

(kg)

DN25

160

10

80

163

2.2

18

DN32

160

210

80

163

2.2

19

DN40

160

210

80

163

2.2

19

DN50

160

210

80

163

2.2

21

DN65

250

300

130

283

8.3

57

DN80

250

300

130

283

8.3

57

DN100

250

300

130

283

8.3

59

Jednocześnie IREX-GAZ Sp. z o.o. prowadzi dystrybucję wkładów filtracyjnych do powyższych filtrów.

WYMIARY WKŁADY FILTRACYJNYCH FILTRÓW TYPU

GS CARTRIDGE SPECIFICATIONS FOR GS TYPE GAS FILTERS

WIELKOŚĆ

SIZE

TYP WKŁADU

CARTRIDGE TYPE

A (mm)

B (mm)

C (mm)

FILTRACJA

FILTRATION (µ)

POWIERZCHNIA

FILTRACJI

FILTRATION AREA

(m²)

DN 25

G 0.5

80

35

120

2-5-10

0,06

DN 32

G 0.5

80

35

120

2-5-10

0,06

DN 40

G 0.5

80

35

120

2-5-10

0,06

DN 50

G 0.5

80

35

120

2-5-10

0,06

DN 65

G 1.5

120

69

210

2-5-10

0,23

DN 80

G 1.5

120

69

210

2-5-10

0,23

DN 100

G 1.5

120

69

210

2-5-10

0,23

PRZEPUSTOWOŚĆ FILTRÓW TYPU GS (WKŁADÓW FILTRACYNYCH) W ZALEŻNOŚCI OD CIŚNIENIA WLOTOWEGO

(dla gazu ziemnego)

CAPACITY TABLE FOR GS TYPE GAS FILTERS ( FILTER CARDRIDGES) ACCORDING TO INLET PRESSURE (for natural gas)

WIELKOŚĆ

SIZE

CIŚNIENIE WLOTOWE / INLET PRESSURE

(bar)

0.5

1

2

3

4

5

6

10

12

19

25

DN 25

70

93

139

185

230

276

322

506

598

920

1196

DN 32

114

152

227

302

378

453

528

830

980

1508

1960

DN 40

178

237

355

472

590

708

825

1296

1532

2356

3062

DN 50

278

370

554

738

922

1106

1290

2025

2393

3681

4784

DN 65

470

626

936

1247

1558

1869

2180

3423

4044

6220

8085

DN 80

712

948

1419

1889

2360

2831

3302

5185

6127

9422

12247

DN 100

1113

1481

2216

2952

3688

4423

5159

8101

9573

14722

19136

Więcej danych dotyczących filtrów typu GS oraz wkładów filtracyjnych w katalogu w zakładce Do pobrania.
KATALOG pobierz

Sklep